pc加拿大

pc加拿大面向社会公开招聘政府购买服务岗位面试成绩公示(2021年7月)
来源: pc加拿大 发布时间:2022-07-23 15:48 累计次数: 字体:[ ]
报考岗位 准考证号 成绩 备注
党建辅助岗 20210701 66.6
20210702 73.8 进入体检
20210703 72.4
监督平台岗 20210704 77.8 进入体检
20210705 65.6
20210706 72.2

huijihesuanfuwuzhongxin

huijigang

20210707 74.6 进入体检
20210708 72.8
20210709 73.8